Αντιπρόσωπος

 

Θεσσαλονίκη 27/01/2014
Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ZAVOLI & ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ενημερώνουμε πως από Δευτέρα 27/01/2014, έχει δημοσιευτεί επισήμως στο Διαύγεια η νέα Δήλωση Συμμόρφωσης των Συσκευών και των Εξαρτημάτων Υγραεριοκίνησης ZAVOLI pure technology (σύνδεσμος http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1412&id=&tid=1543   καθώς επίσης και η Δήλωση Αποκλειστικής Αντιπροσώπευσης των Συσκευών και των Εξαρτημάτων της εταιρίας ZAVOLI pure technology της εταιρίαςGAS THEODOROU (σύνδεσμος http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1411&id=&tid=1542
Η GAS THEODOROU, ως ο Μοναδικός Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI και των συσκευών και εξαρτημάτων αυτής σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως πιστοποιεί και το Υπ. Μεταφορών στη Διαύγεια , είναι ο μοναδικός κάτοχος των συγκεκριμένων Δηλώσεων Συμμόρφωσης, ως εκ τούτου, όπως φαίνεται και στο αρχείο που έχει ανέβει στο Διαύγεια, αναφέρεται και αναγράφεται πάνω στη Δήλωση Συμμόρφωσης της ZAVOLI.
Κάθε Γνήσια Δήλωση Συμμόρφωσης, φέρει τη Σφραγίδα του Επίσημου και Αποκλειστικού Αντιπροσώπου (GAS THEODOROU) και βεβαίως την απαραίτητη Σφραγίδα του Γνησίου Αντιγράφου (από ΚΕΠ ή άλλο φορέα).
Οποιαδήποτε διαφορετική Δήλωση Συμμόρφωσης από τη συγκεκριμένη, πλέον θεωρείται Άκυρη και Καταχρηστική και οφείλει να μην γίνεται αποδεκτή ούτε από τους Αρμόδιους Φορείς που ασχολούνται με το θέμα (ΚΤΕΟ, Μηχανολογικά), ούτε από τα Συνεργεία Εγκατάστασης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση η Διεύθυνση της GAS THEODOROU είναι στη διάθεσή σας.