Το GAS SERVICE Σωτηρίου εντάχθηκε στα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της ΔΕΠΑ

.
.
Ακόμη ένα Συνεργείο GAS SERVICE εντάχθηκε στα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της ΔΕΠΑ για Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου Κίνησης.
Το Συνεργείο GAS SERVICE Σωτηρίου (Καγιάφα) στο Βόλο, ολοκλήρωσε την Πρακτική του με την Εγκατάσταση Συσκευής Φυσικού Αερίου Κίνησης σε ένα Ford Maverick και πέρασε τον απαραίτητο Έλεγχο από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas, ολοκληρώνοντας την διαδικασία Πιστοποίησης.
 volos1 volos2
.
.
.