Συντήρηση

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ Η σωστή Συντήρηση της Συσκευής μας, διασφαλίζει την καλή λειτουργία της, άρα διασφαλίζει τη καλή λειτουργία του Κινητήρα μας με το Εναλλακτικό Καύσιμο που έχουμε επιλέξει (Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης). Η Συντήρηση της Συσκευής μας, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις Εντολές του Κατασκευαστή της Συσκευής και βεβαίως μόνο σε Εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή της Συσκευής Συνεργείο/Μηχανικό. Κάθε Εγκατάσταση Συσκευής Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που φέρει έναν Μοναδικό Σειριακό Αριθμό για κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εγχειρίδιο Εγγύησης εδώ) Βάση του Εγχειριδίου Συντήρησης της ZAVOLI και της GAS THEODOROU, η Συντήρηση της Συσκευής γίνεται κάθε 20.000χλμ ή κάθε 12 μήνες από το προηγούμενο service. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τον περιληπτικό Πίνακα Συντήρησης της Συσκευής ZAVOLI, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που συνοδεύει κάθε Εγκατάσταση   eggiisi   Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που έχετε προμηθευτεί από το Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE , κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Χιλιομετρικό Όριο των 20.000χλμ, δύναται να υπερβεί το μέγιστο τα 1.000χλμ. Το Χρονικό Όριο των 12 μηνών, πρέπει να τηρείται επακριβώς.   Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των Συντηρήσεων της Συσκευής: 1) Δωρεάν Έλεγχος 3.000χλμ μετά την Αρχική Εγκατάσταση, που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης
 • Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου
 • Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών
 • Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή
 • Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής
 • Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)
 • Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης
 • Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)
  Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE 2) Συντήρηση 20.000χλμ ή 12 μήνες μετά την Αρχική Εγκατάσταση, που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης
 • Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου
 • Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών
 • Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή
 • Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής
 • Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)
 • Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης
 • Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)
 • Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος
  Κόστος: 50,00€ Σημείωση: Ο Έλεγχος των 3.000χλμ ΔΕΝ μηδενίζει το χιλιομετρικό όριο της Συντήρησης των 20.000χλμ   3) Συντήρηση 40.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης
 • Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου
 • Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών
 • Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή
 • Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής
 • Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)
 • Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης
 • Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)
 • Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος
  Κόστος: 50,00€   4) Συντήρηση 60.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης
 • Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου
 • Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών
 • Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή
 • Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής
 • Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)
 • Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης
 • Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)
 • Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος
 • Καθαρισμός Εγχυτών & Ρύθμιση Παραμέτρων
  Κόστος: 80,00€   5) Συντήρηση 80.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης
 • Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου
 • Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών
 • Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή
 • Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής
 • Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)
 • Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης
 • Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)
 • Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος
 • Αλλαγή Εύκαμπτων Σωλήνων Αερίου-Νερού
  Κόστος: 75,00€     6) Συντήρηση 100.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:
 • Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης
 • Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου
 • Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών
 • Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή
 • Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής
 • Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)
 • Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης
 • Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)
 • Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος
 • Αλλαγή Υποβιβαστή (εφόσον απαιτείται)
  Κόστος: 50,00€ + Κόστος Αλλαγής Υποβιβαστή Πίεσης   Σημαντικές Σημειώσεις ως προς την Συντήρηση
 • Η Προγραμματισμένη Συντήρηση των Συσκευών ή των Εξαρτημάτων αυτών, ενδέχεται να γίνει συντομότερα από το σύνηθες, λόγω κυρίως πιθανών ακαθαρσιών του Υγραερίου που προκαλούν το βούλωμα εξαρτημάτων όπως οι Εγχυτές, ο Υποβιβαστής Πίεσης, τα φίλτρα κτλ.
 • Η τήρηση των Προγραμματισμένων Συντηρήσεων της Συσκευής, επαφίεται στον Κάτοχο του Οχήματος.
 • Είναι απαραίτητο να αναγράφονται πάνω στο Εγχειρίδιο Εγγύησης και Συντήρησης όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται από το Συνεργείο.
 • Κάθε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου από την GAS THEODOROU συνεργείου πάνω στην Εγκατάσταση της Συσκευής, ακυρώνει αυτομάτως την Εγγύηση.
  Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στο info@autogas.gr