Συμπλήρωσε τη Φόρμα Προσφοράς Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης)

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά *

 

 

 

Επιλογή Καυσίμου Διασκευής:

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω ότι είμαι ενήλικος, ότι έλαβα πλήρη γνώση των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτοί αποτυπώνονται στην πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο της εταιρίας www. autogas.gr και ότι ελευθέρα συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από την εταιρία για τους εξής σκοπούς:

 

 

Αποδεχτείτε τους όρους για να συνεχίσετε.

Αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Διαβάστε την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα