ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ZAVOLI

Η σωστή Συντήρηση της Συσκευής μας, διασφαλίζει την καλή λειτουργία της, άρα διασφαλίζει τη καλή λειτουργία του Κινητήρα μας με το Εναλλακτικό Καύσιμο που έχουμε επιλέξει (Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης).

Η Συντήρηση της Συσκευής μας, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις Εντολές του Κατασκευαστή της Συσκευής και βεβαίως μόνο σε Εξουσιοδοτημένο από τον Κατασκευαστή της Συσκευής Συνεργείο/Μηχανικό.

Κάθε Εγκατάσταση Συσκευής Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, συνοδεύεται από ένα Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που φέρει έναν Μοναδικό Σειριακό Αριθμό για κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εγχειρίδιο Εγγύησης εδώ)

Βάση του Εγχειριδίου Συντήρησης της ZAVOLI και της GAS THEODOROU, η Συντήρηση της Συσκευής γίνεται κάθε 20.000χλμ ή κάθε 12 μήνες από το προηγούμενο service.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τον περιληπτικό Πίνακα Συντήρησης της Συσκευής ZAVOLI, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που συνοδεύει κάθε Εγκατάσταση.

.

.

 

.

.

Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που έχετε προμηθευτεί από το Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE , κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Χιλιομετρικό Όριο των 20.000χλμ, δύναται να υπερβεί το μέγιστο τα 1.000χλμ. Το Χρονικό Όριο των 12 μηνών, πρέπει να τηρείται επακριβώς.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των Συντηρήσεων της Συσκευής:

 

1) Δωρεάν Έλεγχος 3.000χλμ μετά την Αρχική Εγκατάσταση, που περιλαμβάνει:

  Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης

√  Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου

√  Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών

  Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή

  Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής

√  Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)

√  Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης

√  Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)

Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE

 

2) Συντήρηση 20.000χλμ ή 12 μήνες μετά την Αρχική Εγκατάσταση, που περιλαμβάνει:

  Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης

  Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου

  Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών

  Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή

  Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής

  Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)

  Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης

  Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)

  Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος

Κόστος: 50,00€

Σημείωση: Ο Έλεγχος των 3.000χλμ ΔΕΝ μηδενίζει το χιλιομετρικό όριο της Συντήρησης των 20.000χλμ

 

3) Συντήρηση 40.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:

  Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης

  Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου

  Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών

  Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή

  Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής

  Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)

  Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης

  Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)

  Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος

Κόστος: 50,00€

 

4) Συντήρηση 60.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:

  Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης

  Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου

  Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών

  Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή

  Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής

  Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)

  Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης

  Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)

  Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος

  Καθαρισμός Εγχυτών & Ρύθμιση Παραμέτρων

Κόστος: 80,00€

 

5) Συντήρηση 80.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:

  Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης

  Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου

  Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών

  Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή

  Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής

  Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)

  Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης

  Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)

  Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος

  Αλλαγή Εύκαμπτων Σωλήνων Αερίου-Νερού

Κόστος: 75,00€

 

6) Συντήρηση 100.000χλμ ή 12 μήνες μετά την προηγούμενη Συντήρηση, που περιλαμβάνει:

  Έλεγχος Ρακόρ Σύνδεσης

  Έλεγχος Σωλήνων Νερού & Αερίου

  Έλεγχος Ηλεκτρικών Επαφών

  Έλεγχος Πίεσης του Ρυθμιστή

  Έλεγχος Στήριξης της Δεξαμενής

  Έλεγχος Π.Σ.Τ. (Παραμέτρων Συστήματος Τροφοδοσίας)

  Έλεγχος Ρυθμιστή Πίεσης

  Έλεγχος Εγχυτών Αερίου (ηλεκτρικά)

  Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος

  Αλλαγή Υποβιβαστή (εφόσον απαιτείται)

Κόστος: 50,00€ + Κόστος Αλλαγής Υποβιβαστή Πίεσης

 

Σημαντικές Σημειώσεις ως προς την Συντήρηση

•  Η Προγραμματισμένη Συντήρηση των Συσκευών ή των Εξαρτημάτων αυτών, ενδέχεται να γίνει συντομότερα από το σύνηθες, λόγω κυρίως πιθανών ακαθαρσιών του Υγραερίου που προκαλούν το βούλωμα εξαρτημάτων όπως οι Εγχυτές, ο Υποβιβαστής Πίεσης, τα φίλτρα κτλ.

•  Η τήρηση των Προγραμματισμένων Συντηρήσεων της Συσκευής, επαφίεται στον Κάτοχο του Οχήματος.

•  Είναι απαραίτητο να αναγράφονται πάνω στο Εγχειρίδιο Εγγύησης και Συντήρησης όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται από το Συνεργείο.

•  Κάθε επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου από την GAS THEODOROU συνεργείου πάνω στην Εγκατάσταση της Συσκευής, ακυρώνει αυτομάτως την Εγγύηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στο info@autogas.gr

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 

Η Εταιρία GAS THEODOROU δύναται να παρέχει Υπηρεσίες Συντήρησης – Επισκευής σε όλους τους Τύπους και Μοντέλα Συστημάτων Αεριοκίνησης.

 

Επισκεφθείτε το Κεντρικό Συνεργείο της GAS THEODOROU, Γιαννιτσών 181, όπισθεν ΚΤΕΛ Μακεδονίας, και το Τεχνικό μας Τμήμα θα σας επιλύσει οποιοδήποτε θέμα δυσλειτουργίας αντιμετωπίζει το Σύστημα Αεριοκίνησης που φέρει ο Κινητήρας σας.

 

Οι Έμπειροι Τεχνικοί μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά.

 

Επικοινώνησε στο 2310523131 ή στο info@autogas.gr