ΔΙΚΤΥΟ GAS POINT από την GAS THEODOROU
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ZAVOLI pure techonoly


Η εταιρία GAS THEODOROU δραστηριοποιείται στο Χώρο της Αεριοκίνησης από το 1974.
Ως Επίσημος & Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI pure technology σε Ελλάδα και
Κύπρο, συνοδεύει το προϊόν ZAVOLI με δύο υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες:

α) Εμπορική Υποστήριξη &
β) Τεχνική Υποστήριξη.

Γνωρίζοντας πως λόγω του ανταγωνισμού και των πολλών εναλλακτικών προτάσεων και επιλογών, στόχος θα πρέπει να είναι η Πώληση, θεωρούμε πρωταρχικό παράγοντα επίτευξης των στόχων των Συνεργείων Εγκατάστασης, μια σωστή και πρωτοποριακή μεθοδολογία προσέγγισης και Παρουσίασης της πρότασης ZAVOLI προς τον καταναλωτή, η οποία εξ' αρχής να διαφοροποιεί πλήρως την συγκεκριμένη πρόταση σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.

Ως εκ τούτου, η GAS THEODOROU διαθέτει ένα ξεχωριστό Τμήμα Marketing, το οποίο μελετάει, αναλύει και προσαρμόζει τις πολιτικές προώθησης πάνω στις απαιτήσεις των κατά τόπους αγορών, ώστε να παρέχει συνεχώς τις κατάλληλες συμβουλές και προτάσεις σε όλους τους Εγκαταστάτες των Συσκευών ZAVOLI που θα ενισχύουν την δυναμική πώλησης του προϊόντος.
Συγχρόνως, η GAS THEODOROU διαθέτει και ένα υψηλού επιπέδου Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, ικανό να ενισχύει τεχνικά όλους τους Εγκαταστάτες σε θέματα Εγκατάστασης-Συντήρησης-Επισκευής, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιδεικνύουν ένα επαγγελματικό profile στις κατά τόπους αγορές τους.

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, διαθέτει δύο Μηχανολόγους-Μηχανικούς, Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Αυτοκινήτων, καθώς και σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να μπορεί άμεσα να παρέχει οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως υπηρεσία προς όλους τους Εγκαταστάτες Συσκευών ZAVOLI.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η εταιρία GAS THEODOROU παρέχει απλά τα προϊόντα ZAVOLI προς Συνεργεία Εγκατάστασης, αλλά ενδιαφέρεται να παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις προς κάθε Επαγγελματία, τόσο στο Εμπορικό όσο και στο Τεχνικό Επίπεδο.

Κύριος στόχος και σκοπός, η πλήρης διαφοροποίηση προς τους τελικούς καταναλωτές, της πρότασης ZAVOLI από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες, το Εμπορικό Τμήμα της εταιρίας μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ GAS POINT
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Captcha image

Can't read the image? Click here to refresh.