Άρτα – GAS SERVICE Παπατσίμπας
Επαρ.Οδ. Άρτας - Χανόπουλου
Μαραθοβούνι 471 00, Ελλάδα